Tematyka

 • Specjalizacja dla nauczycieli VET

 • Moduł 1: Przejmowanie inicjatywy

  TYTUŁ

   

  Przejmowanie inicjatywy

  GRUPA DOCELOWA

  Nauczyciele / pracownicy VET, uczniowie VET, dostawcy VET

  CZAS TRWANIA

  105 minut

  SŁOWA KLUCZ (META TAG)

  Inicjatywa, podejmowanie inicjatywy, proaktywność, umiejętności zarządzania sobą, umiejętności miękkie, komunikacja, krytyczne myślenie, możliwości, zabieranie głosu, nieszablonowe myślenie, pewność siebie.

  JĘZYK

  polski

  CELE / ZAŁOŻENIA / EFEKTY NAUCZANIA

  Świadomość głównych aspektów przejmowania inicjatywy

  Uświadomienie sobie, jak ważne jest rozwijanie proaktywnej postawy

  Zdobywanie wiedzy na temat osiągnięć i niebezpieczeństw związanych z podejmowaniem inicjatywy

  Umiejętność dokonywania samooceny w zakresie podejmowania inicjatywy

  TREŚĆ W SKRÓCIE

  W dzisiejszych czasach kluczowe jest rozwijanie umiejętności miękkich, w tym umiejętności zarządzania na rynku pracy. Jedną z ważniejszych umiejętności jest przejmowanie inicjatywy. Dla uczącego się ważne jest poznanie głównych aspektów tego, jak stać się osobą z inicjatywą. Oferujemy wiele praktycznych wskazówek, na przykład jak radzić sobie z brakiem inicjatywy i jakie są konsekwencje bycia zbyt proaktywną osobą.

  POZYCJE SŁOWNIKA

   

  Inicjatywa: możliwość pracy bez ciągłego informowania o tym, co należy robić

  Przejmowanie inicjatywy:  oznacza to podjęcie działania

  Umiejętności zarządzania sobą: zdolności, które pozwalają ludziom kontrolować swoje myśli, uczucia i działania

  Proaktywność: celowe poszukiwanie sposobów na zmianę otoczenia, zamiast czekania, aż zostanie się zmuszonym do działania

   

  BIBLIOGRAFIA I DALSZE ODNIESIENIA

  Campbell, D.J. (2000) 'The Proactive Employee,' The Academy of Management Executive, Vol. 14, No 3. Dostępne tutaj.).

  Frese, M. et al (1997) 'The Concept of Personal Initiative: Operationalization, Reliability, and Validity in Two German Samples,' Journal of Occupational and Organizational Psychology, No 70.

  Frese, M. and Fay, D. (2001) 'Personal Initiative: An Active Performance Concept for Work in the 21st Century,' Research in Organization Behavior, Vol. 23.

   

  POWIĄZANE MATERIAŁY I LINK ODNIESIENIA (NP. FILMY NA YOUTUBE)

  https://www.betterup.com/blog/taking-initiative

  https://www.goodwall.io/blog/how-to-take-initiative/

  https://www.mindtools.com/aq4jvvg/taking-initiative

  https://www.youthemployment.org.uk/initiative-young-professional-challenge/

  POWIĄZANE PPT

  EntreVet_Moduł11_ Przejmowanie inicjatywy

 • Moduł 2: Motywacja i Wytrwałość

  TYTUŁ

   

  Motywacja i Wytrwaość

   

  GRUPA DOCELOWA

  Nauczyciele / pracownicy VET, uczniowie VET, dostawcy VET

  CZAS TRWANIA

  105 minut

  SŁOWA KLUCZ (META TAG)

  Motywacja, wytrwałość, proaktywność, determinacja, zapał, cele, sukces, porażka, upór, inspiracja, sens.

  JĘZYK

  polski

  CELE / ZAŁOŻENIA / EFEKTY NAUCZANIA

  Świadomość głównych aspektów motywacji i wytrwałości.

  Uświadomienie sobie, jak ważne jest utrzymanie motywacji.

  Zdobycie wiedzy o niebezpieczeństwie ignorowania i niszczenia ludzkich wysiłków.

  Zdolność do samooceny w zakresie utrzymania motywacji.

  TREŚĆ W SKRÓCIE

  Kluczowe jest utrzymanie motywacji. Cecha, która pozwala komuś kontynuować wykonywanie czegoś lub próbowanie czegoś, nawet jeśli jest to trudne lub sprzeciwiają się temu inni ludzie, jest kluczem do sukcesu. Istnieje wiele praktycznych wskazówek, jak pozostać wytrwałym i nie poddawać się, gdy czujemy, że tracimy motywację.

  POZYCJE SŁOWNIKA

   

  Motywacja: siła napędowa ludzkich działań;
  to gotowość do zwiększenia energii, aby osiągnąć cel lub nagrodę.

  Wytrwałość:  cecha polegająca na stałym kontynuowaniu pracy pomimo problemów lub trudności.

   

  BIBLIOGRAFIA I DALSZE ODNIESIENIA

  Ariely D., Payoff. The hidden logic that shapes our motivations, New York 2016.

  Brzeziński M., Głaskologia. Faktyczne reguły motywowania i rozumienia motywacji, Warsaw 2013.

   

  POWIĄZANE MATERIAŁY I LINK ODNIESIENIA (NP. FILMY NA YOUTUBE)

   

  Ariely D. What makes us feel good about our work? TEDTalks on youtube. 24, July, 2023.

  .

  Cherry K. Motivation: The Driving Force Behind Our Actions. Very Well Mind. 24, July, 2023.  https://www.verywellmind.com/what-is-motivation-2795378.

  Drew C. 23 Best Persistence Examples. Helpful Professor. 24, July, 2023. https://helpfulprofessor.com/persistence-examples-list/.

  Jordan M., Failure. 212GroupInc on youtube. 26, July, 2023.

  .

  Persistence. The Britannica Dictionary. 25, July, 2023. https://www.britannica.com/dictionary/persistence.

  Rheinberg F., Vollmeyer R. Does motivation affect performance via persistence? Science Direct. 25, July, 2023. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959475299000316.

  Sobczak. I. Zanim osiągnęli sukces, wiele razy usłyszeli "nie„. 25, July, 2023. https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/slynni-ludzie-ktorzy-najpierw-poniesli-porazke/hkkqc2r.

  Suny Schenectady County Community College. Tips for Motivation and Persistence. 26, July, 2023.https://sunysccc.edu/Current-Students/Student-Success-Center/Tips-for-Motivation.html.

   

  POWIĄZANE PPT

  EntreVet_Moduł7_Motywacja i Wytrwałość

 • Moduł 3: Wartościowanie Pomysłów

  TYTUŁ

  Wartościowanie Pomysłów

  SŁOWA KLUCZ (META TAG)

  Wartość

  Wykonalność, Znaczenie i Potencjał Rynkowy

  Unikalna Propozycja Wartości (VPC - Value Proposition Canvas)

  Profil Klienta i Mapa Wartości

  JĘZYK

  Angielski

  CELE / ZAŁOŻENIA / EFEKTY NAUCZANIA

  Pod koniec modułu uczący się będzie w stanie: 

  LOut1 ustalić kryteria określające, jaki pomysł jest wartościowy w określonym kontekście

  LOut2:   kategoryzować problemy i korzyści w sposób, który tworzy plan tworzenia wartościowych pomysłów

  LOut3: Łączyć wiedzę i działy w sposób, który ulepsza pomysły z holistycznego punktu widzenia.

  TREŚĆ W SKRÓCIE

   

  Moduł „Wartościowanie Pomysłów” dla nauczycieli szkolenia zawodowego VET (Vocational Education and Training) koncentruje się na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do identyfikowania i pielęgnowania wartościowych pomysłów w różnych kontekstach. Kurs zgłębia koncepcję wartości i jej różne formy, w tym aspekty finansowe, logiczne, moralne, społeczne i estetyczne. Uczestnicy uczą się, jak ustalać kryteria oceny jakości pomysłów, kategoryzować problemy i korzyści oraz ulepszać pomysły w sposób holistyczny. Kurs zagłębia się w znaczenie wykonalności, trafności i potencjału rynkowego w ocenie pomysłów, podkreślając potrzebę dostosowania pomysłów do wartości firmy i preferencji klientów. Uczestnicy poznają również VPC jako narzędzie do zrozumienia i komunikowania wartości oferowanej klientom. Łącząc wiedzę i działy, uczestnicy zyskują wgląd w generowanie wartościowych pomysłów, które skutecznie zaspokajają potrzeby klientów.

  POZYCJE SŁOWNIKA

   

  Wartościowanie pomysłów: Wizualna struktura opracowana przez Osterwaldera i Pigneura, aby pomóc przedsiębiorcom zrozumieć wartość, jaką oferują swoim klientom. VPC składa się z dwóch części: Profilu Klienta i Mapy Wartości.

  Segment Klienta: Okrągły diagram to część VPC, który opisuje docelowy segment klientów, w tym ich zadania do wykonania, trudności i korzyści. Trudności odnoszą się do negatywnych doświadczeń, emocji i ryzyka, na jakie mogą być narażeni klienci, podczas gdy korzyści reprezentują pozytywne doświadczenia i zyski, których poszukują. Trudności i korzyści mogą mieć charakter funkcjonalny, społeczny lub emocjonalny.

  Propozycja Wartości: Kwadratowy diagram to część VPC, który pokazuje kluczowe propozycje wartości, jakie firma może zaoferować, aby zaspokoić potrzeby klientów. Wartości mogą być materialne, takie jak dodatkowe funkcje produktu, lub niematerialne, takie jak wygoda zapewniana przez automatyzację. Rozwiązania łagodzące trudności to elementy, które łagodzą obawy klientów, podczas gdy twórcy korzyści generują nowe zyski dla klientów. Propozycja Wartości dostosowuje się do Segmentu Klienta, aby odpowiednio skategoryzować każdy element i określić postrzeganą wartość pomysłów.

  Wykonalność: Kryterium oceny sukcesu pomysłu, które ocenia jego osiągalność. Uwzględnia takie czynniki, jak dostępność zasobów na badania i rozwój, koszty pozyskania klientów, inwestycje marketingowe, przepisy, bariery wejścia na rynek i ograniczenia geograficzne.

  Znaczenie: Kryterium określania przydatności pomysłu, które zapewnia zgodność z wartościami reprezentowanymi przez firmę i docelowy segment klientów. Obejmuje ono badanie trendów rynkowych, zrozumienie preferencji klientów i uwzględnienie czynników wykraczających poza generowanie czystego zysku, takich jak zrównoważony rozwój i wpływ społeczny.

  Potencjał Rynkowy: Ocena zdolności pomysłu do generowania zysków w określonym czasie. Jest to miara, którą inwestorzy często biorą pod uwagę przy ocenie wartości pomysłu biznesowego. Potencjał rynkowy odzwierciedla zdolność produktu lub usługi do zdobycia znacznej części rynku lub zapewnienia unikalnej oferty.

  BIBLIOGRAFIA I DALSZE ODNIESIENIA

   

  Graham P. (2008) ‘Hackers and Painters’, O’Reilly Media, p. 85-87

  Damoradan A. (2011) ‘The Little Book of Valuation’, USA: New Jersey, John  Wiley & Sons, p. 4 

  Dever Debble (2022) ‘5 Steps to Determine your Market Potential’ University of Mary Washington, available at: https://economicdevelopment.umw.edu/blog/2022/01/12/5-steps-to-determine-your-market-potential/ 

  Fiske B. (2022) ‘The value of reimagining your business as a service’, Fast Company, available at: https://www.fastcompany.com/90802217/the-value-of-reimagining-your-business-as-a-service 

  Strategyzer (n.d.) ‘The Value Proposition Canvas’, available at: https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvasb

  The Decision Lab (n.d.) ‘Why do we have a harder time choosing when we have more options?’, available at: https://thedecisionlab.com/biases/choice-overload-bias 

  Turner F. (1990), ‘The Meaning of Value: An Economics of the Future’ New Literary History, Vol. 21, No. 3, New Historicisms, New Histories, and Others (Spring, 1990), pp. 747-762 (16 pages) https://doi.org/10.2307/469137

  POWIĄZANE MATERIAŁY I LINK ODNIESIENIA (NP. FILMY NA YOUTUBE)

  -

  POWIĄZANE PPT

  EntreVET_Teachers_M3_Valuing Ideas

 • Moduł 4: Wizja

  Tytuł

  Wizja

  SŁOWA KLUCZ (META TAG)

  Wizja

  Główna ideologia i przewidywana przyszłość

  Wizjonerskie przywództwo

  Komunikacja

   

  JĘZYK

  polski

  CELE / ZAŁOŻENIA / EFEKTY NAUCZANIA

  Po zapoznaniu się z treścią modułu uczący się będzie w stanie:  

  LOut1: Zrozumieć istotę wizji i tego, czym różni się ona od wartości i misji

  LOut2:  Zrozumieć znaczenie wizji i sposobu jej przekazywania poprzez wizjonerskie przywództwo

  LOut3: Być w stanie krytycznie ocenić, w jaki sposób pracownicy pasują do firmy w zależności od ich umiejętności i wizji

   

  PODSUMOWANIE

   

  Moduł „Wizja” dla nauczycieli szkolenia zawodowego (Szkolenie Zawodowe) bada istotę i znaczenie wizji w kontekście biznesowym. Uczestnicy zyskują wiedzę, w jaki sposób wizja różni się od wartości i misji, a także uczą się komunikować i egzekwować wizję poprzez wizjonerskie przywództwo. Kurs podkreśla znaczenie dostosowania umiejętności i wizji pracowników do podstawowej ideologii firmy i jej przyszłych aspiracji. Uczestnicy odkrywają strategie skutecznego komunikowania wizji, łączenia jej z zarządzaniem wydajnością i wspierania pracy zespołowej. Ogólnie rzecz biorąc, kurs wyposaża nauczycieli szkolenia zawodowego w wiedzę i narzędzia do rozwijania i komunikowania atrakcyjnej wizji, która napędza sukces organizacyjny.

  HASŁA SŁOWNIKA

  Wizja: Zorientowane na przyszłość stwierdzenie, które wyraża, gdzie firma widzi siebie, swoje aspiracje i cel. Wizja definiuje pożądany stan i służy jako obraz przewodni dla przyszłego rozwoju organizacji. Jest ona powiązana z wartościami i misją, dostosowując podstawową ideologię firmy do jej przewidywanej przyszłości.

  Główna ideologia: Niezmienny charakter organizacji, który ucieleśnia jej wartości i cel. Obejmuje podstawowe wartości i podstawowy cel, który jest równoznaczny z misją. Podstawowa ideologia pozostaje niezmienna, nawet gdy organizacja rozrasta się lub poszerza zasięg geograficzny.

  Przewidywana przyszłość: Przyszły plan firmy oparty na jej głównej ideologii. Reprezentuje ambitne, ale osiągalne cele firmy i określa pożądany stan w przyszłości. Przewidywana przyszłość kieruje podejmowaniem decyzji i wdrażaniem strategii.

  Wizjonerskie przywództwo: Przywództwo, które napędza i komunikuje wizję pracownikom i interesariuszom. Wizjonerscy liderzy wzbudzają zaufanie i motywują jednostki, dostosowując działania do wizji i wartości firmy. Przekazują wizję za pośrednictwem różnych kanałów, angażują pracowników w dyskusje, łączą wizję z zarządzaniem wydajnością i zapewniają odpowiednie szkolenia.

  BIBLIOGRAFIA I ODNIESIENIA

   

  Collins J., Porras J. (2002) 'Built to Last: Successful habits of visionary companies', Collins Business Essentials, pp. 309-324 

  Dhammika K. A. S. (2016). 'Visionary Leadership and Organizational Commitment: The Mediating Effect of Leader-Member Exchange (LMX)', Wayamba Journal of Management, 4 (1), 1-10

  Dilts R. (1996)  'Visionary Leadership Skills', USA: Meta Publications, p. 24 

  DuBrin, A. J. (1998). Leadership: research findings, practice, and skills. Boston-Toronto: Houghton Mifflin Company.

  Graham P. (2008) ‘Hackers and Painters’, O’Reilly Media, p. 85-87

  Kirkpatrick S. A. (2004). 'Visionary leadership theory: encyclopedia of leadership', New York: SAGE publication

  University of Minnesota (2010), ‘Principles of Management’, available at: 4.3 The Roles of Mission, Vision, and Values – Principles of Management (umn.edu)

   

  POWIĄZANE MATERIAŁY, LINKI (NP. FILMY NA YOUTUBE)

  -

  POWIĄZANE PPT

  EntreVET_Teachers_M4_Vision