Περιγραφή θέματος

 • Εξειδίκευση για εκπαιδευτικούς EEK

 • Ενότητα 1: Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία

  ΤΙΤΛΟΣ

   

  Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία

   

  ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

  Εκπαιδευτικοί/Προσωπικό ΚΕΚ, Εκπαιδευόμενοι ΚΕΚ, Πάροχοι ΚΕΚ

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  105 Λεπτά

  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (META TAG)

  Πρωτοβουλία, ανάληψη πρωτοβουλιών, ενεργητικότητα, δεξιότητες αυτοδιαχείρισης, ήπιες δεξιότητες, επικοινωνία, κριτική σκέψη, ευκαιρίες, να μιλάς, να σκέφτεσαι έξω από τα συνηθισμένα, αυτοπεποίθηση

  ΓΛΩΣΣΑ

  Αγγλικά

  ΣΤΟΧΟΙ/ΣΚΟΠΟΙ/ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Να γνωρίζετε τις κύριες πτυχές της ανάληψης πρωτοβουλίας

  Επίγνωση της σημασίας του τρόπου ανάπτυξης πρωτοβουλιακής στάσης

  Απόκτηση γνώσης για τα επιτεύγματα και την επικινδυνότητα της ανάληψης πρωτοβουλίας

  Να είναι σε θέση να προβαίνουν σε αυτοαξιολόγηση στον τομέα της ανάληψης πρωτοβουλίας

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

  Στις μέρες μας είναι ζωτικής σημασίας η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων διαχείρισης στην αγορά εργασίας. Μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών. Για τον εκπαιδευόμενο είναι σημαντικό να γνωρίζει τις κύριες πτυχές του πώς να γίνει ένα άτομο με πρωτοβουλία. Προσφέρουμε πολλές πρακτικές συμβουλές, όπως για παράδειγμα πώς να αντιμετωπίσετε την έλλειψη ανάληψης πρωτοβουλιών και ποιες είναι οι συνέπειες του να είναι κανείς υπερβολικά ενεργητικό άτομο.

  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΥ

   

  Πρωτοβουλία: να μπορείτε να εργάζεστε χωρίς να σας λένε πάντα τι να κάνετε

  Ανάληψη πρωτοβουλίας: σημαίνει να αναλαμβάνεις δράση

  Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης: οι ικανότητες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να ελέγχουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πράξεις τους

  Δραστηριοποίηση: η πράξη της σκόπιμης αναζήτησης τρόπων αλλαγής του περιβάλλοντός μας, αντί να περιμένουμε να μας αναγκάσουν να δράσουμε

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

  Campbell, D.J. (2000) 'The Proactive Employee,' The Academy of Management Executive, Vol. 14, No 3. (Available here.).

  Frese, M. et al (1997) 'The Concept of Personal Initiative: Operationalization, Reliability, and Validity in Two German Samples,' Journal of Occupational and Organizational Psychology, No 70.

  Frese, M. and Fay, D. (2001) 'Personal Initiative: An Active Performance Concept for Work in the 21st Century,' Research in Organization Behavior, Vol. 23.

   

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Π.Χ. ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ YOUTUBE)

  https://www.betterup.com/blog/taking-initiative

  https://www.goodwall.io/blog/how-to-take-initiative/

  https://www.mindtools.com/aq4jvvg/taking-initiative

  https://www.youthemployment.org.uk/initiative-young-professional-challenge/

  ΣΧΕΤΙΚΟ PPT

  EntreVet_Module1_ Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία

 • Ενότητα 2: Παρακίνηση και επιμονή

  ΤΙΤΛΟΣ

   

  Παρακίνηση και επιμονή

   

  ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ

  Εκπαιδευτικοί /προσωπικό ΕΕΚ, εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ, πάροχοι ΕΕΚ

   

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  105 λεπτά

  ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ (ΜΕΤΑ-ΕΤΙΚΕΤΑ)

  Κίνητρο, επιμονή, προνοητικότητα, αποφασιστικότητα, παρόρμηση, στόχοι, επιτυχία, αποτυχία, επιμονή, έμπνευση, αίσθηση.

   

  ΓΛΩΣΣΑ

  Ελληνικά

  ΣΚΟΠΟΙ / ΣΤΟΧΟΙ /ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Η επίγνωση των κύριων πτυχών της παρακίνησης και της επιμονής.

   Η συνειδητοποίηση της σημασίας του τρόπου διατήρησης της παρακίνησης.

  Η απόκτηση γνώσης σχετικά με την επικινδυνότητα της αγνόησης και της καταστροφής των ανθρώπινων προσπαθειών.

  Η ικανότητα αυτοαξιολόγησης στον τομέα της διατήρησης των κινήτρων.

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

   

  Είναι σημαντικό να διατηρούμε το κίνητρό μας. Η ποιότητα που δίνει σε κάποιον τη δυνατότητα να συνεχίσει να κάνει κάτι ή να προσπαθεί να κάνει κάτι, παρόλο που είναι δύσκολο ή δεν εγκρίνουν οι άλλοι, είναι το κλειδί για την επιτυχία. Προσφέρουμε πολλές πρακτικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διατηρούμε την επιμονή μας και να μην παραιτούμαστε όταν αισθανόμαστε ότι χάνουμε τα κίνητρά μας.

  ΛΗΜΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΥ

   

  Παρακίνηση: η κινητήρια δύναμη πίσω από τις ανθρώπινες ενέργειες.
  Είναι η προθυμία να  επεκτείνετε την ενέργεια για να επιτύχετε έναν στόχο ή μια ανταμοιβή.

  Επιμονή:  η ποιότητα της σταθερής συνέχισης παρά τα προβλήματα ή τις δυσκολίες.

   

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

  Ariely D., Payoff. The hidden logic that shapes our motivations, New York 2016.

  Brzeziński M., Głaskologia. Faktyczne reguły motywowania i rozumienia motywacji, Warsaw 2013.

   

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΗΛ. ΒΙΝΤΕΟ YOUTUBE)

   

  Ariely D. What makes us feel good about our work? TEDTalks στο youtube. 24 Ιουλίου 2023.

  .

  Cherry K. Motivation: The Driving Force Behind Our Actions. Very Well Mind. 24 Ιουλίου 2023.  https://www.verywellmind.com/what-is-motivation-2795378.

  Drew C. 23 Best Persistence Examples. Helpful Professor. 24 Ιουλίου 2023. https://helpfulprofessor.com/persistence-examples-list/.

  Jordan M., Failure. 212GroupInc στο youtube. 26 Ιουλίου 2023.

  .

  Persistence. The Britannica Dictionary. 25 Ιουλίου 2023. https://www.britannica.com/dictionary/persistence.

  Rheinberg F., Vollmeyer R. Does motivation affect performance via persistence? Science Direct. 25 Ιουλίου 2023. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959475299000316.

  Sobczak. I. Zanim osiągnęli sukces, wiele razy usłyszeli "nie„. 25 Ιουλίου 2023. https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/slynni-ludzie-ktorzy-najpierw-poniesli-porazke/hkkqc2r.

  Suny Schenectady County Community College. Tips for Motivation and Persistence. 26 Ιουλίου 2023.https://sunysccc.edu/Current-Students/Student-Success-Center/Tips-for-Motivation.html.

   

  ΣΧΕΤΙΚΟ PPT

  EntreVet_Module7_Motivation and Persistence

 • Ενότητα 3: Αξιολόγηση ιδεών

  ΤΙΤΛΟΣ

  Αξιολόγηση ιδεών 

  ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ (ΜΕΤΑ-ΕΤΙΚΕΤΑ)

  Αξία

  Σκοπιμότητα, συνάφεια και δυναμικό της αγοράς 

  Καμβάς πρότασης αξίας 

  Προφίλ πελατών και χάρτης αξίας 

  ΓΛΩΣΣΑ

  Ελληνικά

  ΣΚΟΠΟΙ / ΣΤΟΧΟΙ /ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Με την ολοκλήρωση τoυ παρόντος μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:

  ΜαθΑπ1:  να καθορίζει κριτήρια σχετικά με το ποια ιδέα είναι πολύτιμη σε ορισμένα πλαίσια

  ΜαθΑπ2:   να κατηγοριοποιεί τα προβλήματα και τα οφέλη με τρόπο που να δημιουργεί ένα σχέδιο για τη δημιουργία πολύτιμων ιδεών

  ΜαθΑπ3: να συνδυάζει τις γνώσεις και τα τμήματα με τρόπους που να βελτιώνουν τις ιδέες από μια ολιστική άποψη

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

  Η ενότητα « Αξιολόγηση ιδεών» για τους εκπαιδευτικούς ΕΕΚ (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη πολύτιμων ιδεών σε διάφορα πλαίσια. Το μάθημα διερευνά την έννοια της αξίας και τις διάφορες μορφές της, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, λογικών, ηθικών, κοινωνικών και αισθητικών πτυχών. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να ορίζουν κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητας των ιδεών, να κατηγοριοποιούν τα προβλήματα και τα οφέλη και να ενισχύουν ολιστικά τις ιδέες. Το μάθημα διερευνά τη σημασία της σκοπιμότητας, της συνάφειας και του δυναμικού της αγοράς στην αξιολόγηση ιδεών, τονίζοντας την ανάγκη οι ιδέες να ευθυγραμμίζονται με τις αξίες της εταιρείας και τις προτιμήσεις των πελατών. Οι συμμετέχοντες διερευνούν επίσης τον καμβά πρότασης αξίας ως εργαλείο για την κατανόηση και την κοινοποίηση της αξίας που προσφέρεται στους πελάτες. Συνδυάζοντας τις γνώσεις και τα τμήματα, οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις για τη δημιουργία πολύτιμων ιδεών που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών.

  ΛΗΜΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΥ

  Καμβάς πρότασης αξίας: Ένα οπτικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε από τους Osterwalder και Pigneur με σκοπό να βοηθά τους επιχειρηματίες να κατανοούν την αξία που προσφέρουν στους πελάτες τους. Ο καμβάς αποτελείται από δύο μέρη: το Προφίλ Πελάτη και τον Χάρτη Αξίας.

  Προφίλ πελάτη: Το κυκλικό μέρος του καμβά πρότασης αξίας που περιγράφει την στοχευόμενη κατηγορία πελατών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσπαθούν να επιτύχουν, τι είναι δύσκολο ή δυσάρεστο (pains) στον τρέχοντα τρόπο/λύση, τι θα ήταν επιθυμητό ή ευχάριστο (gains) σε μια θεωρούμενη ιδανική/λύση. Τα δυσάρεστα (pains) αφορούν τις αρνητικές εμπειρίες, τα συναισθήματα και κινδύνους που μπορεί αντιμετωπίσουν οι πελάτες, ενώ τα ευχάριστα (gains) αντιπροσωπεύουν τις θετικές εμπειρίες και τα οφέλη που επιδιώκουν. Τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα μπορεί να είναι λειτουργικά, κοινωνικά ή συναισθηματικά.

  Χάρτης αξίας: Το τετράγωνο μέρος του καμβά πρότασης αξίας που δείχνει τις βασικές προτάσεις αξίας που μπορεί να προσφέρει μια επιχείρηση για την αντιμετώπιση των αναγκών των πελατών. Οι αξίες μπορεί να είναι απτές, όπως τα πρόσθετα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ή άυλες, όπως η ευκολία που παρέχεται από τον αυτοματισμό. Τα παυσίπονα (Pain relievers) είναι στοιχεία που μειώνουν τα δυσάρεστα (pains), ενώ οι δημιουργοί κέρδους (gain creators) δημιουργούν νέα οφέλη για τον πελάτη. Ο χάρτης αξίας ευθυγραμμίζεται με το προφίλ του πελάτημε σκοπό να κατηγοριοποιεί κάθε στοιχείο κατάλληλα και να καθορίζει την αντιληπτή αξία των ιδεών.

  Σκοπιμότητα: Κριτήριο για την αξιολόγηση της επιτυχίας μιας ιδέας, το οποίο αξιολογεί τη δυνατότητα επίτευξής της. Λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα πόρων για έρευνα και ανάπτυξη, το κόστος απόκτησης πελατών, οι επενδύσεις μάρκετινγκ, το κανονιστικό πλαίσιο, τα εμπόδια εισόδου και οι γεωγραφικοί περιορισμοί.

  Συνάφεια: Κριτήριο για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας μιας ιδέας, το οποίο διασφαλίζει την ευθυγράμμιση με τις αξίες που εκπροσωπούνται από την εταιρεία και το τμήμα του πελάτη-στόχου. Περιλαμβάνει τη μελέτη των τάσεων της αγοράς, την κατανόηση των προτιμήσεων των πελατών και την εξέταση παραγόντων πέρα από την παραγωγή καθαρού κέρδους, όπως η βιωσιμότητα και ο κοινωνικός αντίκτυπος.

  Δυναμικό αγοράς: Αξιολόγηση της ικανότητας δημιουργίας κέρδους μιας ιδέας σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Είναι ένα μέτρο που οι επενδυτές συχνά λαμβάνουν υπόψη κατά την αξιολόγηση της αξίας μιας επιχειρηματικής ιδέας. Το δυναμικό  της αγοράς αντικατοπτρίζει την ικανότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας να καταλαμβάνει σημαντικό μερίδιο της αγοράς ή να παρέχει μια μοναδική προσφορά.

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

  Graham P. (2008) ‘Hackers and Painters’, O’Reilly Media, σελ. 85-87

  Damoradan A. (2011) ‘The Little Book of Valuation’, USA: New Jersey, John  Wiley & Sons, σελ. 4 

  Dever Debble (2022) ‘5 Steps to Determine your Market Potential’ University of Mary Washington, διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://economicdevelopment.umw.edu/blog/2022/01/12/5-steps-to-determine-your-market-potential/ 

  Fiske B. (2022) ‘The value of reimagining your business as a service’, Fast Company, διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.fastcompany.com/90802217/the-value-of-reimagining-your-business-as-a-service 

  Strategyzer (nd) ‘The Value Proposition Canvas’, διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvasb

  The Decision Lab (n.d.) ‘Why do we have a harder time choosing when we have more options?’, διατίθεται στη διεύθυνση: https://thedecisionlabat: https://thedecisionlab.com/biases/choice-overload-bias 

  Turner F. (1990), ‘The Meaning of Value: An Economics of the Future’ New Literary History, Vol. 21, No. 3, New Historicisms, New Histories, and Others (Spring, 1990), σελ. 747-762 (16 pages) https://doi.org/10.2307/469137

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΗΛ. ΒΙΝΤΕΟ YOUTUBE)

  -

  ΣΧΕΤΙΚΟ PPT

  EntreVET_Teachers_M3_Valuing Ideas

 • Ενότητα 4: Όραμα

  ΤΙΤΛΟΣ

  Όραμα

  ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ (ΜΕΤΑ-ΕΤΙΚΕΤΑ)

  Όραμα

  Βασική ιδεολογία και οραματιζόμενο μέλλον

  Οραματική ηγεσία 

  Επικοινωνία

   

  ΓΛΩΣΣΑ

  Ελληνικά

  ΣΚΟΠΟΙ / ΣΤΟΧΟΙ /ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Με την ολοκλήρωση τoυ παρόντος μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:  

  ΜαθΑπ1: Να κατανοεί την ουσία του οράματος και του τρόπου με τον οποίο αυτό διαφέρει από τις αξίες και την αποστολή 

  ΜαθΑπ2:  Να κατανοεί την ουσία του οράματος και του τρόπου με τον οποίο αυτό μπορεί να επικοινωνηθεί μέσω τη οραματικής ηγεσίας 

  ΜαθΑπ3: Να αξιολογεί κριτικά τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι είναι συμβατοί με την εταιρεία σας ανάλογα με τις δεξιότητες και το όραμά τους 

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

  Η ενότητα «Όραμα» για τους εκπαιδευτικούς ΕΕΚ (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) διερευνά την ουσία και τη σημασία του οράματος στο επιχειρηματικό πλαίσιο. Οι συμμετέχοντες κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο το όραμα διαφέρει από τις αξίες και την αποστολή και μαθαίνουν να επικοινωνούν και να εφαρμόζουν το όραμα μέσω της οραματικής ηγεσίας. Το μάθημα τονίζει τη σημασία της ευθυγράμμισης των δεξιοτήτων και του οράματος των εργαζομένων με τη βασική ιδεολογία και τις μελλοντικές φιλοδοξίες της εταιρείας. Οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν στρατηγικές για την αποτελεσματική επικοινωνία του οράματος, τη σύνδεσή του με τη διαχείριση της απόδοσης και την προαγωγή της ομαδικής συνεργασίας. Μέσω δραστηριοτήτων αυτοστοχασμού, οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις σχετικά με τον ρόλο του οράματος σε ότι αφορά τις αποφάσεις πρόσληψης και τα πλεονεκτήματα της ευθυγράμμισης του οράματος με τις δεξιότητες. Συνολικά, το μάθημα εξοπλίζει τους εκπαιδευτικούς ΕΕΚ με τις γνώσεις και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και την επικοινωνία ενός συναρπαστικού οράματος που οδηγεί την οργανωσιακή επιτυχία.

  ΛΗΜΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΥ

  Όραμα: Μια δήλωση προσανατολισμένη στο μέλλον που εκφράζει πού βλέπει μια εταιρεία τον εαυτό της, τις φιλοδοξίες της και τον σκοπό της. Το όραμα καθορίζει την επιθυμητή κατάσταση και χρησιμεύει ως κατευθυντήρια εικόνα για τη μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού. Διασυνδέεται με τις αξίες και την αποστολή, ευθυγραμμίζοντας την κεντρική ιδεολογία της εταιρείας με το οραματιζόμενο μέλλον της.

  Βασική ιδεολογία: Ο αμετάβλητος χαρακτήρας ενός οργανισμού που ενσωματώνει τις αξίες και τον σκοπό του. Περιλαμβάνει τις βασικές αξίες και τον βασικό σκοπό, ο οποίος είναι συνώνυμος με την αποστολή. Η βασική ιδεολογία παραμένει σταθερή, ακόμη και όταν ο οργανισμός επεκτείνεται ή βιώνει γεωγραφική ανάπτυξη.

  Οραματιζόμενο μέλλον: Το μελλοντικό σχέδιο μιας εταιρείας που βασίζεται στη βασική της ιδεολογία. Αντιπροσωπεύει τους φιλόδοξους αλλά εφικτούς στόχους της εταιρείας και περιγράφει την επιθυμητή μελλοντική κατάσταση. Το οραματιζόμενο μέλλον καθοδηγεί τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή της στρατηγικής.

  Οραματική ηγεσία: Ηγεσία που καθοδηγεί και επικοινωνεί το όραμα στους εργαζόμενους και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι οραματιστές ηγέτες εμπνέουν εμπιστοσύνη και παρακινούν τα άτομα ευθυγραμμίζοντας τις ενέργειές τους με το όραμα και τις αξίες της εταιρείας. Κοινοποιούν το όραμα μέσω διαφόρων καναλιών, εμπλέκουν τους εργαζόμενους σε συζητήσεις, συνδέουν το όραμα με τη διαχείριση της απόδοσης και παρέχουν σχετική εκπαίδευση.

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

  Collins J., Porras J. (2002) 'Built to Last: Successful habits of visionary companies', Collins Business Essentials, σελ. 309-324 

  Dhammika K. A. S. (2016). 'Visionary Leadership and Organizational Commitment: The Mediating Effect of Leader-Member Exchange (LMX)', Wayamba Journal of Management, 4 (1), 1-10

  Dilts R. (1996)  'Visionary Leadership Skills', USA: Meta Publications, σελ. 24 

  DuBrin, A. J. (1998). Leadership: research findings, practice, and skills. Boston-Toronto: Houghton Mifflin Company.

  Graham P. (2008) ‘Hackers and Painters’, O’Reilly Media, σελ. 85-87

  Kirkpatrick S. A. (2004). 'Visionary leadership theory: encyclopedia of leadership', New York: SAGE publication

  University of Minnesota (2010), ‘Principles of Management’, available at: 4.3 The Roles of Mission, Vision, and Values – Principles of Management (umn.edu)

   

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΗΛ. ΒΙΝΤΕΟ YOUTUBE)

  -

  ΣΧΕΤΙΚΟ PPT

  EntreVET_Teachers_M4_Vision