Tematyka

 • Podstawa Programowa

 • Moduł 1: Kreatywność

  TYTUŁ

  Kreatywność

  SŁOWA KLUCZOWE (METATAG)

  -        Kreatywność

  -        Burza mózgów

  -        Przekształcanie pomysłów

  -        Piramida wartości

  JĘZYK

  -        Angielski

  CELE / CELE / EFEKTY UCZENIA SIĘ

  -        Pod koniec tej lekcji uczeń będzie w stanie rozwinąć wiele pomysłów i wykorzystać możliwości tworzenia wartości

  -        Pod koniec tej lekcji uczeń będzie w stanie przekształcić pomysły i wykorzystać możliwości do tworzenia wartości

  -        Pod koniec tej lekcji uczeń będzie w stanie połączyć wiedzę i zasoby, aby stworzyć wartość

  SPIS TREŚCI W SKRÓCIE

  W tym module omówiono następujące tematy:

  -        Wprowadzenie do koncepcji kreatywności i brainsormingu

  -        Prezentacja i analiza poszczególnych technik burzy mózgów

  -        Krótki przewodnik, jak wprowadzać pomysły w życie

  -        Prezentacja Piramidy Tworzenia Wartości

  HASŁA SŁOWNIKOWE

  Burza mózgów: narzędzie do wymyślania wielu pomysłów i kreatywnych rozwiązań złożonych problemów

  Piramida tworzenia wartości: Przegląd tego, jak wykorzystać bazę wartości w oparciu o konkurencyjność produktu / usługi / pomysłu

  BIBLIOGRAFIA I DALSZE PIŚMIENNICTWO

  13 skutecznych technik burzy mózgów. Lucidchart. (2021, 29 stycznia). https://www.lucidchart.com/blog/effective-brainstorming-techniques

  Asana. (2022, 6 października). 29 technik burzy mózgów dla kreatywności. Asana. https://asana.com/resources/brainstorming-techniques

  Burza mózgów. Narzędzia MindTools. (n.d.-a). https://www.mindtools.com/acv0de1/brainstorming

  Bruce, H. L., Wilson, H. N., Macdonald, E. K., & Clarke, B. (2019). Integracja zasobów, tworzenie wartości i niszczenie wartości w kontekście konsumpcji zbiorowej. Journal of Business Research, 103, 173–185. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.05.007

  Swan, G. (2023, 30 maja). 7 sprawdzonych technik burzy mózgów, aby znaleźć najlepsze pomysły. Kliknij przycisk W górę. https://clickup.com/blog/brainstorming-techniques/

  Zamień swój pomysł w rzeczywistość. Narzędzia MindTools. (b.d.-b). https://www.mindtools.com/avjcnpi/turn-your-idea-into-reality

  Brush, C. G., Patricia G. Greene, Myra M. Hart i Harold S. Haller. (2001). Od początkowego pomysłu do wyjątkowej przewagi: przedsiębiorcze wyzwanie polegające na zbudowaniu bazy zasobów [i komentarz wykonawczy]. Akademia Zarządzania Executive (1993-2005), 15(1), 64-80. http://www.jstor.org/stable/4165711

   

  POWIĄZANE MATERIAŁY I LINK REFERENCYJNY (NP. FILMY Z YOUTUBE)

  https://www.mindtools.com/aol0rms/stakeholder-analysis

   

  POWIĄZANE PPT

  Kreatywność

 • Moduł 2: Komunikacja i aktywne słuchanie

  TYTUŁ

  Komunikacja i aktywne słuchanie

  SŁOWA KLUCZOWE (METATAG)

  -        Komunikacja intrapersonalna

  -        Komunikacja interpersonalna

  -        Proces komunikacji

  -        Komunikacja werbalna

  -        Komunikacja niewerbalna

  -        Aktywne słuchanie

  JĘZYK

  Angielski

  CELE / CELE / EFEKTY UCZENIA SIĘ

  -        Pod koniec tej lekcji uczniowie będą mogli jasno komunikować swoje pomysły innym

  -        Pod koniec tej lekcji uczniowie będą w stanie tworzyć narracje, które motywują innych do zaangażowania się w proces tworzenia wartości

  -        Pod koniec tej lekcji uczniowie będą mogli tworzyć strategie aktywnego słuchania swoich użytkowników końcowych

   

  SPIS TREŚCI W SKRÓCIE

  W niniejszym module przedstawiono następujące pojęcia:

  -        Definicja komunikacji

  -        Różne rodzaje komunikacji

  -        Różne rodzaje strategii komunikacyjnych oraz ich zalety i wady

  -        Podstawy komunikacji

  -        Koncepcja aktywnego słuchania i jej podstawowe zasady

  HASŁA SŁOWNIKOWE

  Komunikacja: akt przekazywania pomysłów, uczuć, wiedzy i informacji od jednej osoby, miejsca lub grupy do drugiej

  Aktywne słuchanie: sposób słuchania i reagowania na inną osobę, który poprawia wzajemne zrozumienie

  BIBLIOGRAFIA I ŹRÓDŁA

  Podstawowe zasady aktywnego słuchania. Instytut Pokoju Stanów Zjednoczonych. (b.d.). https://www.usip.org/sites/default/files/2017-01/Core%20Principles%20of%20Active%20Listening%20Handout.pdf

  M, M. (2016, 9 lipca). Czym jest proces komunikacji? Definicja i znaczenie - żargon biznesowy . Żargon biznesowy. https://businessjargons.com/communication-process.html

  Wygląd osobisty. SkillsYouNeed. (b.d.-a). https://www.skillsyouneed.com/ips/personal-appearance.html#:~:text=People%20will%20very%20quickly%20make,are%20and%20your%20body%20language.

  Soni, A. (2023, 11 czerwca). Zalety i wady komunikacji werbalnej w punktach. Clearinfo. https://clearinfo.in/blog/advantages-disadvantages-of-verbal-communication/

  Thompson, S. (2017, 20 września). Aktywne umiejętności słuchania, przykłady i ćwiczenia. WirtualnaMowa (Wirtualna Mowa). https://virtualspeech.com/blog/active-listening-skills-examples-and-exercises

  Czym jest aktywne słuchanie?. Instytut Pokoju Stanów Zjednoczonych. (2021, 24 listopada). https://www.usip.org/public-education-new/what-active-listening#:~:text=Active%20listening%20is%20a%20way,is%20important%20in%20managing%20conflicts.

  Czym jest komunikacja?. SkillsYouNeed. (b.d.-b). https://www.skillsyouneed.com/ips/what-is-communication.html

   

  POWIĄZANE MATERIAŁY I LINK REFERENCYJNY (NP. FILMY Z YOUTUBE)

   

  POWIĄZANE PPT

  Komunikacja i aktywne słuchanie

 • Moduł 3: Radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem

  TYTUŁ

  Radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem

  SŁOWA KLUCZOWE (METATAG)

         Niepewność w prowadzeniu biznesu

         Niejednoznaczność w prowadzeniu biznesu

         Ryzyko w prowadzeniu biznesu

         Strategia zarządzania ryzykiem

         Charakterystyka dobrej decyzji

  JĘZYK

        Angielski

  CELE / CELE / EFEKTY UCZENIA SIĘ

  Pod koniec tej lekcji:

        zdobędą umiejętność rozpoznawania rodzajów ryzyk w swojej działalności biznesowej

        zdobędą umiejętność rozróżniania ryzyka, niepewności i niejednoznaczności w działalności gospodarczej

        zdobędą wiedzę na temat umiejętności radzenia sobie z ryzykiem i niepewnością w biznesie

        Dowiedz się więcej o strategiach zarządzania ryzykiem w swojej działalności

        poznanie zasad podejmowania decyzji (i zaufania) jako metody ograniczania ryzyka działalności gospodarczej

  SPIS TREŚCI W SKRÓCIE

  W tym module omówiono następujące tematy:

          Niepewność, niejednoznaczność i ryzyko w biznesie

          Strategie radzenia sobie z ryzykiem i niepewnością

   

  HASŁA SŁOWNIKOWE

  Niepewność w biznesie - niepewność to sytuacja, w której rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia jest nieznany

  Ryzyko w biznesie - ryzyko odnosi się do prawdopodobieństwa lub zagrożenia stratą, odpowiedzialnością, obrażeniami, szkodami lub innymi negatywnymi zdarzeniami wynikającymi z zewnętrznych lub wewnętrznych podatności, którym można zapobiec lub których można uniknąć poprzez działania zapobiegawcze.

  BIBLIOGRAFIA I ŹRÓDŁA

          Paulina Major, Zaufanie jako strategia radzenia sobie z niepewnością i ryzykiem w przedsiębiorstwach realizujących projekty. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 113, Zabrze 2017.

          WDA Bryant, Kumar Ankit, Puneet Mahajan, Maneesh Dangi, Bryan D'Aguiar i Uday Damodaran (koordynator), Niepewność, niejednoznaczność i podejmowanie decyzji finansowych, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0256090920140107 ,  2014

          Ovidijus Jurevicius, analiza SWOT - zrób to poprawnie! https://strategicmanagementinsight.com/tools/swot-analysis-how-to-do-it.html

          Wikipedia (2013). Analiza SWOT. Dostępne pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis

          Samuelson W. F., Marks S. G. (1998). Ekonomia menedżerska, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

          Rabihah Md.Sum Risk Management Decision Making, Sydney, 2019 https://www.researchgate.net/profile/Rabihah_Mdsum/publication/319272438_Risk_Management_Decision_Making/links/599fa185a6fdccf5941f8d27/Risk-Management-Decision-Making.pdf

          Enrico Zio i Nicola Pedroni, Procesy decyzyjne oparte na ryzyku https://www.foncsi.org/fr/publications/cahiers-securite-industrielle/overview-of-risk-informed-decision-making-processes/CSI-RIDM.pdf

          Doing Business Comparison Business Regulation in 190 Economies 2020, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf

          Czajkowska K. (2017). Metody identyfikacji ryzyka w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym, Journal of Modern Management Process. Nr 2 (1)

          Lori Deschene 7 sposobów radzenia sobie z niepewnością, abyś mógł być szczęśliwszy i mniej niespokojny https://tinybuddha.com/blog/7-ways-to-deal-with-uncertainty

  POWIĄZANE MATERIAŁY I LINK REFERENCYJNY (NP. FILMY Z YOUTUBE)

        Instytut Corporate Finance, Ryzyko biznesowe a ryzyko finansowe | Definicja, ryzyko biznesowe a ryzyko finansowe oraz narzędzia

        University of Technology Sydney, Biznes: podejmowanie decyzji w warunkach niepewności,

        Wyjaśnienie ryzyka i niepewności | Przegląd biznesowy,

  POWIĄZANE PPT

  Komunikacja i aktywne słuchanie

  Praca z innymi osobami

  Motywacja i wytrwałość

  Radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem

   

 • Moduł 4: Praca z innymi

  TYTUŁ

  Praca z innymi

  SŁOWA KLUCZOWE (METATAG)

  -         Praca z innymi,

  -         Role w pracy z innymi

  -         Umiejętność współpracy

  -                  Efektywna współpraca

  JĘZYK

          Angielski

  CELE / CELE / EFEKTY UCZENIA SIĘ

  Pod koniec tej lekcji uczestnik będzie znał:

  -         Zasady dobrej współpracy,

  -         Umiejętności potrzebne do dobrej współpracy,

  -         Charakterystykę pracy zespołowej przy realizacji projektów,

  -         Zasady komunikacji zespołowej

  -         Emocje i praca zespołowa / konflikt i praca zespołowa

  SPIS TREŚCI W SKRÓCIE

  W tym module omówiono następujące tematy:

  -         Wprowadzenie do koncepcji pracy zespołowej

  -         Rozwiązywanie konfliktów w grupie

  -         Umiejętność współpracy

  HASŁA SŁOWNIKOWE

  Praca zespołowa - praca z innymi to umiejętność efektywnej interakcji, współpracy i zarządzania konfliktami z innymi ludźmi w celu wykonywania zadań i osiągania wspólnych celów.

  Model pracy zespołowej autorstwa Patricka Lencioniego – definiuje zestaw wartości, które przyczyniają się do efektywnej pracy z innymi. Warunkiem jest przede wszystkim zaufanie, konstruktywny spór o znalezienie właściwego rozwiązania, zaangażowanie i nastawienie na wyniki..

  BIBLIOGRAFIA I ŹRÓDŁA

                 Grace He, 8 przykładów umiejętności współpracy,

          West, M.A. (2004) Effective Teamwork: Practical Lessons from Organizational Research (2nd edn), Oxford, BPS/Blackwell,

          Zigurs, I. (2003) 'Leadership in virtual teams: oxymoron or opportunity', Dynamika organizacyjna,

   

  POWIĄZANE MATERIAŁY I LINK REFERENCYJNY (NP. FILMY Z YOUTUBE)

          Talent i umiejętności HuB, jak dobrze współpracować z innymi | Centrum talentów i umiejętności

          Didasko Group, Praca z innymi,

          UBC LEARN, Praca w grupach,

  POWIĄZANE PPT

  Komunikacja i aktywne słuchanie

  Radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem

  Motywacja i wytrwałość

 • Moduł 5: Umiejętności cyfrowe

  TYTUŁ

  Umiejętności cyfrowe

  SŁOWA KLUCZOWE (METATAG)

  ·       Umiejętności cyfrowe

  ·       Przedsiębiorczość

  ·       Krajobraz biznesowy

  ·       Kolaboracja

  ·       Koszt

  ·       Rynek

  ·       Technologia

  ·       Ochrona danych

  ·       Digcomp

  ·       Ramy kompetencji cyfrowych

  ·       Tworzenie treści cyfrowych

  ·       Rozwiązywanie problemów

  ·       Marketing

  ·       Media społecznościowe

  ·       Partnerstwo

  JĘZYK

  Angielski

  CELE / CELE / EFEKTY UCZENIA SIĘ

   

  LOut1: Po ukończeniu tego modułu uczeń powinien być w stanie wyjaśnić, w jaki sposób umiejętności cyfrowe pomogą mu w działaniach przedsiębiorczych

  LOut2: Po ukończeniu tego modułu uczeń powinien być w stanie zastosować swoją wiedzę w kwestiach praktycznych

  LOut3: Po ukończeniu tego modułu uczeń powinien być w stanie przeanalizować potencjalny plan działania dotyczący wykorzystania tych umiejętności

  SPIS TREŚCI W SKRÓCIE

  Moduł ten dotyczy umiejętności cyfrowych stanowi krótkie, ale szczegółowe wprowadzenie do najważniejszych umiejętności cyfrowych. Bada i analizuje związek między przedsiębiorczością a umiejętnościami cyfrowymi oraz wyjaśnia, dlaczego umiejętności te są niezbędne dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Moduł przedstawia również konkretne umiejętności i sposoby ich doskonalenia. Wprowadzono również ramy europejskie, Digcomp. Wreszcie, aby pomóc czytelnikowi zapoznać się ze wspomnianymi umiejętnościami cyfrowymi, prezentowane są różne narzędzia cyfrowe. Narzędzia te mają na celu pomyślną integrację użytkowników ze światem cyfrowym.

  HASŁA SŁOWNIKOWE

  1.     Krajobraz cyfrowy: Krajobraz cyfrowy obejmuje cały sprzęt, oprogramowanie i treści, które wchodzą w interakcje z reklamą cyfrową. Obejmuje to różne elementy, takie jak usługi poczty e-mail, strony internetowe, komputery, smartfony, filmy i posty na blogu.

  2.     Digcomp: Europejskie ramy kompetencji cyfrowych, często znane jako DigComp, zostały opracowane przez Komisję Europejską w 2013 r. w celu zwiększenia zdolności cyfrowych obywateli.

  3.     Marketing cyfrowy: Marketing cyfrowy, alternatywnie znany jako marketing online, odnosi się do wykorzystania Internetu i innych metod komunikacji cyfrowej w celu promowania marek i nawiązywania kontaktów z potencjalnymi klientami. 

  BIBLIOGRAFIA I DALSZE PIŚMIENNICTWO

   

  ·       Czym jest marketing cyfrowy? Przewodnik dla początkujących. Mailchimp. (b.d.). https://mailchimp.com/marketing-glossary/digital-marketing/#:~:text=Digital%20marketing%2C%20also%20called%20online,messages%20as%20a%20marketing%20channel.

  ·       Coffey, J. (2022, 29 sierpnia). Czym jest krajobraz cyfrowy? Oceń swoją strategię już dziś. yorCMO. https://yorcmo.com/digital-landscape/

  ·       Τι είναι το digital marketing - Πλήρης Οδηγός 2023. Weboo.gr. (2023, 26 maja). https://weboo.gr/ti-einai-digital-marketing/

  ·       DigComp. Centrum Nauki UE. (b.d.). https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp_en#:~:text=The%20Digital%20Competence%20Framework%20for,and%20for%20participation%20in%20society.

  ·       Darmowe ikony i naklejki - miliony obrazów do pobrania. Flaticon. (b.d.). https://www.flaticon.com/

  ·       Leons, K. (2023, 1 lutego). Tworzenie treści cyfrowych: co to jest i jak się w tym wyróżniać. Blog Semrush. https://www.semrush.com/blog/digital-content-creation/

  ·       Solis, B. (2023, 23 marca). Dlaczego umiejętności cyfrowe są podstawą naszej przyszłej siły roboczej. Salesforce. https://www.salesforce.com/news/stories/what-are-digital-skills/

  ·       https://www.industryleadersmagazine.com/7-indispensable-skills-for-entrepreneurs-to-succeed-in-the-digital-age/

  POWIĄZANE MATERIAŁY I LINK REFERENCYJNY (NP. FILMY Z YOUTUBE)

  Wideo na Youtube:

  Zdjęcia: Darmowe ikony i naklejki - miliony obrazów do pobrania. Flaticon. (b.d.). https://www.flaticon.com/

   

  POWIĄZANE PPT

  EntreVet_ Cyfrowy skills_Innovation ula

 • Moduł 6: Samoświadomoś

  TYTUŁ

  Samoświadomości

  SŁOWA KLUCZOWE (METATAG)

  ·       Rozwój osobisty

  ·       Komunikacja

  ·       Poprawa relacji

  ·       Umiejętności przywódcze

  ·       Prywatny

  ·       Publiczny

  ·       Samo-skupienie

  ·       Uważność

  ·       Sprzężenie zwrotne

  ·       Świadomość emocjonalna

  ·       Cele SMART

  ·       Przedsiębiorczość

  ·       Specyficzny

  ·       Mierzalny

  ·       Możliwy

  ·       Realistyczny

  ·       Terminowy

  ·       Analiza SWOT

  ·       Mocne strony

  ·       Szanse

  ·       Słabe strony

  ·       Zagrożenie

  JĘZYK

  Angielski

  CELE / CELE / EFEKTY KSZTAŁCENIA

   

  LOut1: Po ukończeniu tego modułu, uczeń powinien być w stanie zrozumieć znaczenie samoświadomości i dlaczego jest ona ważna do rozwijania w życiu osobistym i zawodowym.

  LOut2: Po ukończeniu tego modułu uczeń powinien być w stanie nauczyć się, jak rozwijać pewność siebie i umiejętności potrzebne do przetrwania w czasach niepewności i nie poddawać się strachowi przed nieznanym.

  LOut3: Po ukończeniu tego modułu uczeń powinien być w stanie zastanowić się nad swoimi krótko- i długoterminowymi potrzebami i pragnieniami oraz pracować nad ich osiągnięciem poprzez wdrożenie skutecznych wysiłków na rzecz ich osiągnięcia.

  SPIS TREŚCI W SKRÓCIE

  Moduł ten definiuje samoświadomość i jej wpływ na ludzi w każdym aspekcie ich życia, zarówno zawodowym, jak i osobistym. Podano kilka definicji, a także krótki opis terminu. Ten moduł próbuje wyjaśnić znaczenie samoświadomości. Ponieważ moduł ten jest skierowany do trenerów i przedsiębiorców kształcenia i szkolenia zawodowego, stara się pokazać znaczenie w tej dziedzinie i pomóc przedsiębiorcom poprawić i rozwinąć tę cechę za pomocą inteligentnych i użytecznych sposobów.

  HASŁA SŁOWNIKOWE

  1.      Samoświadomość: Według psychologów Shelly Duval i Roberta Wicklanda: "Samoświadomość to zdolność do skupienia się na sobie i na tym, jak twoje działania, myśli lub emocje są zgodne lub nie są zgodne z twoimi wewnętrznymi standardami. Jeśli jesteś bardzo świadomy siebie, możesz obiektywnie ocenić siebie, zarządzać swoimi emocjami, dostosować swoje zachowanie do swoich wartości i poprawnie zrozumieć, jak postrzegają cię inni.

  2.     Analiza SWOT: Analiza SWOT, która oznacza mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia, jest powszechnie stosowana w planowaniu biznesowym i strategicznym.

  3.     Cele SMART: Cele odgrywają znaczącą rolę zarówno w biznesie, jak i w życiu, oferując kierunek, motywację, koncentrację i poczucie ważności. Służą one jako cele, do których należy dążyć i mogą być skutecznie ustalane przy użyciu ram celów SMART. SMART oznacza Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely.

  BIBLIOGRAFIA I ŹRÓDŁA

   

  ·       Betz, M. (2022, 14 września). Czym jest samoświadomość i dlaczego jest ważna? BetterUp. https://www.betterup.com/blog/what-is-self-awareness 

  ·       Kendra Cherry, Mse. (2023, 10 marca). Samoświadomość: jak się rozwija i dlaczego ma znaczenie. Umysł bardzo. https://www.verywellmind.com/what-is-self-awareness-2795023#toc-types-of-self-awareness

  ·       4 pewne sposoby na zwiększenie samoświadomości. CCL. (2022, 27 lipca). https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/4-ways-boost-self-awareness

  ·        Weź udział w kursach online. Zdobądź kredyt uczelni. Szkoły badawcze, stopnie naukowe i kariery. Study.com | Weź udział w kursach online. Zdobądź kredyt uczelni. Szkoły badawcze, stopnie naukowe i kariery. (b.d.). https://study.com/learn/lesson/self-awareness-types-examples.html 

  ·        Bhasin, H. (2023, 10 czerwca). Samoświadomość: rodzaje i korzyści. Marketing91. https://www.marketing91.com/self-awareness/

  ·       Jeffery, Rhys. "Samoświadomość jest twoją tajną bronią w przedsiębiorczości." Hakune, 26 maja 2022 r., hakune.co/self-awareness/. 

  ·        Redaktor (2022) 26 potężnych szablonów analizy SWOT i przykładów, TemplateLab. Dostępne pod adresem: https://templatelab.com/swot-analysis-templates/ (dostęp: 14 lipca 2023).

  ·       Jak pisać skuteczne inteligentne cele. Blog Breeze. (b.d.). https://www.breeze.pm/blog/how-to-write-effective-smart-goals

  ·       Ikony analizy SWOT. Flaticon. (b.d.). https://www.flaticon.com/search?word=swot+analysis

  POWIĄZANE MATERIAŁY I LINK REFERENCYJNY (NP. FILMY Z YOUTUBE)

   

  Wideo Youtube:

  Zdjęcia:

  https://www.flaticon.com/

  https://www.freepik.com/

  Szablon: https://templatelab.com/swot-analysis-templates/

  POWIĄZANE PPT

  Moduł Self awareness_entreVet_ code_Innovation ula